Gelişim ve Eğitim Süresinin Takibi

Öğrencilerimizin günlük durumları okulumuza ait bir otomasyon sistemi ile velilerimize iletilir. Bu sistemle velilerimiz öğretmenlerimizle rahatlıkla iletişim kurabilirler. Öğrencilerimizin psikolojik, sosyal ve akademik alanlarda, bireysel gelişimleri takip edilerek raporlanır. Hazırlanan bu raporlar yılda iki kez olmak üzere ailelere iletilir. Bunun dışında bireysel veli görüşmeleri  yaparak öğrencilerimizin genel durumları velilerimize aktarılır.